วัดใหม่เจริญผล

 

สำนักปฎิบัติธรรม แห่งที่ 10 ประจำจังหวัดกาญจนบุรี วัดใหม่เจริญผล

  ข้อมูลพื้นฐาน   

   ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด  ตามมติมหาเถรสมาคม  ครั้งที่ 5/2550  เมื่อวันที่ 20  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550  สังกัดคณะสงฆ์         มหานิกาย 

  ประวัติ

   เจ้าสำนักปฎิบัติธรรม    พระครูเกษมกาญจนธีรวงศ์

  ที่พักผู้ปฎิบัติธรรม

  รับรองผู้ปฏิบัติได้สูงสุด  
  จำนวนห้องพัก  

  ติดต่อสำนักปฎิบัติธรรม

   วัด  ใหม่เจริญผล   ตำบล ท่าเรือ อำเภอ  ท่าเรือ  จังหวัด กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 77130

  line  
  facebook  
  เว็บไซต์  
  มือถือ 089-2233933
  อีเมล์  
 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,400