จำนวนวัดในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี2564
จำนวนวัดในจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2564
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัด 597 วัด
      มหานิกาย 565 วัด
      ธรรมยุต 25 วัด
      จีนนิกาย 2 วัด
พระอารามหลวง 3 วัด
      มหานิกาย 3 วัด
      ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 592 วัด
      มหานิกาย 562 วัด
      ธรรมยุต 25 วัด
      จีนนิกาย 2 วัด
      อนัมนิกาย 3 วัด
รายชื่อวัดในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
   รายชื่ออำเภอ จำนวน โหลด
   เมืองกาญจนบุรี 75
   ไทรโยค 67
   บ่อพล่อย 42
   ศรีสวัสดิ์ 37
   ท่ามะกา 46
   ท่าม่วง 53
   ทองผาภูมิ 56
   สังขละบุรี 18
   พนมทวน 39
   เลาขวัญ 68
   ด่านมะขามเตี้ย 30
   หนองปรือ 34
   ห้วยกระเจา 32
   จำนวนวัดทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี 597

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,018