รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมนิตยภัต เดือนตุลาคม-มีนาคม 2564 (เพิ่มเติม)

ไฟล์เอกสารประกอบ
บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ 9 ประโยค และพระเลขานุการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (ที่เพิ่งส่งแบบคาขอรับนิตยภัต) |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,733