คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

 


image รูปภาพ
image

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,854