ติดต่อเรา
 

 

ที่ตั้ง โทรศัพท์และโทรสาร อีเมล์ Social
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 
ถนนแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   71000

0 3456 4280    0 3456 4282

0 3456 4287    0 3456 4282 (โทรสาร)

 
 
saraban_kanchanaburi@onab.go.th
 
 
 

 

       

 image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,421