พศจ.กจ ร่วมพิธีเปิด "โครงการ ๗๒ ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ"

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ " และพิธีรับมอบกล้าไม้ ในการนี้ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีและร่วมปลูกกล้าไม้ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 606,028