พศจ.กจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ)

วันเสาร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ในการนี้ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,529