พศจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ภาค ๑๔

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ ตามมติมหาเถระสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,529