พศจ.กจ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศากลางจังหวัดกาญจนบุรี มี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทหาร ตำรวจและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ การดำเนินการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,421