พศจ.กจ. Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม ๕ ส “ฺBIG CLEANING DAY” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยร่วมกันเก็บกวาด ขยะ วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของสำนักงาน การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,529