พศจ.กจ. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) โดยสำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรภาคีเครือข่าย ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ผ่านระบบ ZOOM มีพระธรรมวชิรานุวัตร ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการฯ ทั่วประเทศ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 606,028