พศจ.กาญจนบุรี ถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดบ้านทวน จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร ประธานกรรมการบริหารกลาง เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมด้วยพระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการขับเคลื่อนประจำหนกลาง รองเจ้าคณะภาค ๑๕ คณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และพระเถรานุเถระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดบ้านทวน ชุมชนบ้านทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน มีคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นายพิรัช ราชสุภา นายอำเภอพนมทวน นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมถวายการต้อนรับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 606,140