การประชุมพระนวกะ เพื่ออบรมเสริมความรู้ผู้บวชใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพนมทวน - อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี/เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดการประชุมพระนวกะ เพื่ออบรมเสริมความรู้ผู้บวชใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพนมทวน - อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระศรีวชิรสุธี เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม
   ในการนี้ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรถวายความรู้แก่พระนวกะ พร้อมนำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธี และสนองงานคณะสงฆ์ในพิธีดังกล่าว ณ วัดโกช้ายเจริญธรรม ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,578