พศจ.กาญจนบุรี ให้การต้อนรับ กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กลุ่มวิเทศน์สัมพันธ์และวิชาการพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการในจังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาปรึกษาหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี  กรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการขอรับ ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และการขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของพระภิกษุสามเณร และแม่ชีชาวต่างประเทศ ที่พำนักในจังหวัดกาญจนบุรี ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,421