พศจ.กาญจนบุรี ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวพรทิรา ดำกระเด็น นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี และพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธี ณ  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,421