การประชุมพระนวกะ เพื่ออบรมเสริมความรู้ผู้บวชใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี/เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดการประชุมพระนวกะ เพื่ออบรมเสริมความรู้ผู้บวชใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระครูสิริกาญจนรักษ์ เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย/เจ้าอาวาสวัดทุ่งมะสัง กล่าวรายงานการประชุม ณ วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์ (วัดสามยอด) หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรถวายความรู้แก่พระนวกะ พร้อมนำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธี และสนองงานคณะสงฆ์ในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,500