การประชุมพระนวกะ เพื่ออบรมเสริมความรู้ผู้บวชใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอไทรโยค

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพระนวกะ เพื่ออบรมเสริมความรู้ผู้บวชใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอไทรโยค ณ วัดพุน้อย ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรถวายความรู้พระนวกะ พร้อมนำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธี และสนองงานคณะสงฆ์ในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,529