ประชุมแนวทางปฏิบัติ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สามัคคีประชา นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ เจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและประกาศของสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเคร่งครัด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีมีวัดที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ วัด ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการจัดประชุม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยจัดให้มีทางเข้าและทางออกเพียงทางเดียว พร้อมจุดคักรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้า เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,932