พิธีสวดถอนสีมาฯ วัดสิริกาญจนาราม

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีสวดถอนสีมาฯ วัดสิริกาญจนาราม (วิทยาลัยบาลีสงฆ์ – เขาพุรางบน) โดยมีพระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ) เป็นประธานในพิธีสวดถอนเสมาฯ ร่วมกับคณะสงฆ์นิกายธรรมยุติ จำนวน 216 รูป และร่วมพิธีปิดลูกนิมิตรอบพระอุโบสถ วัดสิริกาญจนาราม (วิทยาลัยบาลีสงฆ์ – เขาพุรางบน) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,966