จัดประมูลการเช่าที่ดินวัดรางจั่น

                        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สามมัคคีประชา ชั้น2 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางสาวกาญจนา บุญบำรุง นางสาวจารุวรรณ บุญอยู่ จัดประมูลการเช่าที่ดินวัดร้าง เนื้อที่ประมาณ 145 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง เป็นที่ดินว่างเปล่า ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ โดยสำนักงานพระพุทธจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการวิธีประมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศาสนสมบัติกลาง จึงได้ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องให้เช่าที่ดินวัดร้าง โดยได้กำหนดค่าเช่าค่าบำรุงตามระเบียบ ซึ่งมีผู้มายื่นความประสงค์ขอเช่าจำนวน 3 ราย แล้วผู้ที่เสนอราคาค่าเช่า ค่าบำรุงสูงสุด จะได้รับเป็นผู้เช่าที่ดินวัดร้างดังกล่าว โดยผู้ชนะการประมูลได้เสนอ เงินค่าบำรุงจำนวน 622,500 บาท ซึ่งตามระเบียบ 69,600 บาท และค่าเช่าเสนอปีละ 10,000 บาท ตามระเบียบปีละ8,700 บาท การดำเนินวิธีการประมูลครั้งนี้ เป็นการทำงานเชิงรุก โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศาสนสมบัติกลาง ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโครติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2009 (covid-19) โดยเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,894