ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

          นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการ น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ ปวงชนชาวไทย และผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนปฏิบัติตามโดย พร้อมเพียงกัน และสุดท้ายนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี วางพวงมาลา พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ตามลําดับ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ และนายสยาม ธนัตวรานนท์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นําพวงมาลาเข้าถวายสักการะ และ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,152