คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีมอบอุปกรณ์ที่จําเป็น ให้โรงพยาบาลสนามในจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยพระเทพปริยัติโสภณ (จ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อํานวยการล้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กาญจนบุรี ได้มอบพัดลม จานวน ๕๐ เครื่อง อุปกรณ์ทางการแพทย์และ เครื่องใช้ที่จําเป็น โดยมีนายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนําไปใช้ในโรงพยาบาลสินามจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลมะการักษ์ (งค์การบริหารส่วนจังหวัด กาญจนบุรีได้จัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเจ้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อช่วย บรรเทาปัญหาจัดการรักษาที่เดียงไม่พจเนื่องจากมีผู้ป่วยติดเจ้อไวรัสโควิด-๑๙ เป็นจํานวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,001