ประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้าง(วัดป่าธรรมโกศล)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่วัดป่าธรรมโกศล ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้าง(วัดป่าธรรมโกศล) เพื่อพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดป่าธรรมโกศล ตามคำขออนุญาตสร้างวัดจากนายนิมิต เมฆจันทร์ฉาย ซึ่งมีความประสงค์ขอสร้างวัดห้วยกระทะทอง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมงคล ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,238