กิจกรรมเสริมหลักสูตร เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนาจากโครงการขยายห้องเรียน สู่วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

                                    วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวดลชนก จันทร์สุข นักวิชาการศาสนาชำนาญการร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนาจากโครงการขยายห้องเรียน สู่วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,022