ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

✅ ให้ผู้ที่มีรายชื่อฯ เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

✅ แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก ก่อนเข้ารับการทดสอบ

#สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๔๕๖ ๔๒๘๒


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 405,817