สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในวัน “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”

     วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  กลุ่มพลังมวลชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี
     ในการนี้ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ และได้รับมอบหมายพิธีการทางพระพุทธศาสนา พร้อมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,800