สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พัดรองและผ้าไตร แก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาววันใหม่ รสจันทร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พัดรองและผ้าไตร แก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีฯ และนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นายอินทพร จันทร์เอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรคิคุณ พัดรองและผ้าไตร จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๑ วัดอุดมมงคล ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ วัดท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๓๙ วัดอินทาราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,367