สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เวลา ๑๐.๓๐ น. ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยพระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในการนี้นางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาศ แม้นเดช นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวสุธาทิพย์ พฤกษ์ประมูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคารหอพระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,367