สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและนำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวดลชนก จันทร์สุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและนำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน โอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อน การบูรณาการการพัฒนาการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 405,817