สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่รังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ตั้งวัดทองผาภูมิ

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวดลชนก จันทร์สุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายณัฐเดช  ใจเที่ยง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายภรต คล้ายสุบรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นำช่างรังวัดจากสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ ดำเนินการรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ตั้งวัดทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,363