คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

าาาาาาาวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด ในการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,814