พศจ.กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๙๑ รูป โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายภารกิจให้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และนิมนต์พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๙๑ รูป ในพิธีทำบุญตักบาตร ในการนี้ นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,400