ผอ.พศจ.กาญจนบุรี ร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณากรณีวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

       วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายณัฐกิตติ์  เขียวน้อยรัชตะ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณากรณีวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ    เกิดปัญหาคณะกรรมการด้านการเงินวัดและเจ้าอาวาสวัดกร่างทองราษฎร์มีประเด็นเรื่องกรณีชู้สาว โดยมีพระครูกาญจนสุตาคม เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง พระมหาสุวฒน์ สุวุฒฺธโน เจ้าคณะตำบลวังศาลา เจ้าอาวาสวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ปลัดอำเภอท่าม่วง ตำรวจภูธรท่าม่วง รองกอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลทุ่งทอง และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมพิจารณาข้อกรณีดังกล่าว เพื่อหาข้อยุติเรื่องกรณีดังกล่าว การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,413