ผอ.พศจ.กาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,607