พศจ.กจ. ออกนิเทศ ติดตาม การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายณัฐกิตต์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวดลชนก จันทร์สุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นางสาวนรินทร์พร วรรณวิจิตร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายณัฐเดช ใจเที่ยง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกนิเทศ ติดตาม การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล พร้อมทั้งให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวดลชนก  จันทร์สุข


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,558