กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา พศจ.กาญจนบุรี ในวันธรรมสวนะ

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนาในวันธรรมสวนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ นรินทร์พร วรรณวิจิตร /ข่าว นาง ปัทมา ศรีผึ้ง


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,550