พศจ. กาญจนบุรี จัดพิธีปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดผึ้งหลวง
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวดลชนก จันทร์สุข นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายณัฐเดช ใจเที่ยง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมา และแต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดผึ้งหลวง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี อ่านใบตราตั้งเจ้าอาวาส และนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา ปักหมุดหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดผึ้งหลวง ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,563