ประชุมการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฎิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 20 ธันวาคม  2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสามัคคีประชา ชั้น 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงินทั้งสิ้น 9,919,000  บาท โดยมีวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 17 วัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,454