ประชุม คณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมี ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดจัดขึ้น ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง และวัดประจำอำเภอทุกอำเภอ ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2564


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,979