การตรวจประวัติการบรรพชาอุปสมบท

แบบคำร้อง ขอการตรวจประวัติของผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท วันที่แผยแพร่  
แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อและชื่อสกุล วันที่แผยแพร่  
แบบประเมินความเสี่ยงตนเองต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVIC-19) วันที่แผยแพร่  
หนังสือรับรองบุคล วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,247