จำนวนพระภิกษุสามเณรในจังหวัดกาญจนบุรี
    จำนวนพระภิกษุสามเณรในจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2564
พระภิกษุ 4244 รูป
      มหานิกาย 4049 รูป
      ธรรมยุต 152 รูป
      จีนนิกาย 7 รูป
      อนัมนิกาย 36 รูป
 สามเณร 3 รูป
      มหานิกาย 562 รูป
      ธรรมยุต 25 รูป
      จีนนิกาย 2 รูป
      อนัมนิกาย 3 รูป

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,000