ราชชื่อครูพระปริยัตินิเทศก์ พิมพ์
เขียนโดย นางสาวณฤดี ลั่นซ้าย   
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2015 เวลา 07:13

 

ชื่อ พระราชวิสุทธิเมธี
ฉายา วิสุทธิปญฺโญ
สังกัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ต.บ้านใต้.เมือง
จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ นักธรรมเอก

ป.ธ.๙ พธ.บ, M.A.


 
 

 

ชื่อ พระโสภณกาญจนาภร์
ฉายา จนฺทสุวณฺโณ
สังกัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ต.บ้านใต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วิทยฐานะ นักธรรมเอก
ป.ธ.๙ พธ.บ, M.A.,M.Phil
 

 
 

 

ชื่อ พระปลัดสุวัฒนพรหมวุคุณ(พระมหาปราโมทย์ )

ฉายา ปโมทิโต
สังกัด วัดบ้านถ้ำตะ
ต.เข้าน้อย อ.ท่ามาง จ.กาญจนบุรี
วิทยฐานะ นักธรรมเอก
ป.ธ. ๗
 

 
 

 

ชื่อ พระครูเมธีปริยัติวิบูลย์
ฉายา สีริธโร
สังกัด ไชยชุมพลชนะสงคราม
ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วิทยฐานะ นักธรรมเอก

ป.ธ.๙

ปริญญาเอก Ph.D.


 
 

 

ชื่อ พระครูเทพเมธาภรณ์
ฉายา วราสโย
สังกัด วัดสิริกาญจนราม(ธรรยุติ)
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วิทยฐานะ นักธรรมเอก,ป.ธ.๘

ปริญญาโท สาขาปรัชญา

 


 
 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2