พิมพ์
จำนวนที่พักสงฆ์ในจังหวัดกาญจนบุรี 2558
รายชื่ออำเภอ จำนวน  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี 31
อำเภอไทรโยค 41
อำเภอบ่อพลอย 64
อำเภอศรีสวัสดิ์ 26
อำเภอท่ามะกา 2
อำเภอท่าม่วง 7
อำเภอทองผาภูมิ 29
อำเภอสังขละบุรี 17
อำเภอพนมทวน 11
อำเภอเลาขวัญ 10
อำเภอด่านมะขามเตี้ย 0
อำเภอหนองปรือ 8
อำเภอห้วยกระเจา 2