พิมพ์
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี
1 วัดท่าเสด็จ อำเภอด่านมะขามเตี้ย
2 วัดถ้ำเนรมิต อำเภอศรีสวัสดิ์
3 วัดห้วยยาง อำเภอห้วยกระเจา
4 วัดมโนธรรมาราม อำเภอท่าม่วง
5 วัดทุ่งมะสัง อำเภอบ่อพลอย
6 วัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอเลาขวัญ
7 วัดหนองขอนเทพพนม อำเภอหนองปรือ
8 วัดน้ำตก อำเภอไทรโยค
9 วัดราษฎร์ประชุมชนาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
10 วัดใหม่เจริญผล อำเภอท่ามะกา
11 วัดสุนันทวนาราม อำเภอไทรโยค
12 วัดดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา
13 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
14 วัดทุ่งลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
15 วัดดอนสว่าง อำเภอด่านมะขามเตี้ย
16 วัดขันติเมตตา อำเภอด่านมะขามเตี้ย
17 วัดเทวสังฆาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
18 วัดวังขนายทายิการาม อำเภอท่าม่วง
19 วัดเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา
20 วัดเบญพาด อำเภอพนมทวน
21 วัดอุดมมงคล อำเภอเมืองกาญจนบุรี
22 วัดท่ามะกา อำเภอท่ามะกา
23 วัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
24 วัดใหม่รางวาลย์ อำเภอท่ามะกา
25 วัดโพธิ์ศรีสุ อำเภอท่ามวง
26 วัดเทวธรรม อำเภอท่าม่วง
27 วัดเขาวงจินดาราม อำเภอบ่อพลอย
28 วัดเขาแดง อำเภอบ่อพล่อย
29 วัดหนองไม้แก่น อำเภอท่ามะกา

ข้อมูลโดย นาย สมาย ธนัตวรานนท์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ    เอกสารเพิ่มเติม