โชคดี ของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก พิมพ์
หนังสือออกใหม่ " โชคดี " ของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
หรืออ่านก่อนใครในนี้....
พลิกมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน
หัวใจพระพุทธศาสนา
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
คิดถูก ดับทุกข์ได้
 และสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป