วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   

 

 

 

เที่ยววัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด

กับ

นายอารามบอย

             ช่วงสงกรานต์นี้   นายอารามบอยได้มีโอกาสไปเที่ยววัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด  ที่อำเภอเลาขวัญ  ได้พบเจ้าอาวาสหนุ่มนักพัฒนาทางจิตและพัฒนาวัดให้มีความเจริญได้อย่างสวยงาม  สร้างความประทับใจให้กับนายอารามเป็นอย่างยิ่ง  ทำให้อยากเสนอประวัติความเป็นมาของวัดให้ทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวความเป็นที่น่าสนใจ  เพื่อว่าท่านมีโอกาสเดินทางไปที่อำเภอเลาขวัญจะได้แวะพักผ่อนและร่วมทำบุญก่อกุศลสร้างอุโบสถร่วมกับทางวัด 

         วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด  ตำบลหนองนกแก้ว  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  มีประวัติความเป็นมาตามคำบอกเล่าของชาวบ้านจนกลายเป็นตำนานคู่หมู่บ้านนับเป็นเวลาร้อยกว่าปีล่วงมาแล้ว   ตามตำนานคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าถ่ายทอดต่อๆกันมาว่า   เดิมดินแดนแถบนี้เป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใหญ่หนาทึบและถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก  มีความวิเวก  สงบ  เหมาะกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตรสงสาร   นอกจากนี้ต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณป่าเขาแถบนี้เป็นที่ สิงสถิตของรุกขเทวดาต่างๆ    บริเวณถ้ำยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมของเหล่าฤาษีหลายตน   ตามตำนานได้กล่าวถึงฤาษีตนหนึ่งที่มีวัตรปฏิบัติที่งดงามมีตบะบารมีแกล่งกล้า  เป็นที่เคารพของชาวบ้านและรุกขเทวา  ฤาษีตนนี้ยังมีวิชาทางแพทย์แผนโบราณที่มีคุณวิเศษมีความรู้ด้านสมุนไพรเป็นอย่างดีเยี่ยม สามารถนำพืชสมุนไพรต่างๆมาปรุงเป็นยารักษาโรคให้หายได้ราวปาฎิหารย์

พระเจดีย์บนโขดหินบริเวณยอดเขากลิ้ง

        ปัจจุบันป่าเขาได้ถูกมนุษย์ทำลายไปมากเหลือเท่าที่เห็น               ถ้ำฤาษีที่ได้รับการปรับปรุง

บรรยากาศภายในถ้ำฤาษี

                ขณะที่ฤาษีเจริญตบะบารมีอยู่ได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอาพาต  จึงมีความตั้งมั่นที่จะปรุงยาที่มีคุณวิเศษนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า  เพื่อเป็นการรักษาให้หายจากอาการอาพาตในครั้งนี้   ฤาษีได้ออกหาสมุนไพรต่างๆ  เพื่อมาเป็นส่วนผสมในการปรุงยา  การปรุงยาครั้งนี้ใช้เวลาถึง  ๗  วัน  เมื่อครบแล้วฤาษีก็ปรุงยาเสร็จ  แต่ยังไม่ได้นำไปถวายพระพุทธเจ้า  ก็ได้ข่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันด์ปรินิพพานก่อนแล้ว   สร้างความเสียใจให้ฤาษีอย่างยิ่ง  เป็นเหตุทำให้ฤาษีนำหินบดยาและยาที่ปรุงเสร็จแล้วกลิ้งลงจากเขา  ด้วยคุณวิเศษของหินบดยาและตัวยานี้เองทำให้เขาบริเวณดังกล่าวเป็นช่องทางยาวลงมาจากยอดเขาและคุณวิเศษของตัวยาที่ปรุงเสร็จแล้วกระจัดกระจายไปทั่วพื้นป่า  ทำให้พืชต่างๆที่ได้ดูดซึมซับตัวยาจนการเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการปรุงยาตกทอดมาถึงปัจจุบัน

         พระพุทธรูปและรูปปั้นพระฤาษี           ต้นพญางิ้วดำที่เชื่อกันว่ามีรุกขเทวาอาศัยอยู่กับวัด

         นอกจากตำนานของชาวบ้านเกี่ยวที่มาของวัดเขาช่องกลิ้งช่องกรดนี้แล้ว   ปัจจุบันได้มีความเชื่อใหม่เกิดขึ้นเกี่ยวกับท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ศรีอรุกขเทวดากับวัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด  โดยได้รับการจากบอกเล่าของท่านอาจารย์ธงชัย  จันทรหิรัญ  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พลังทิพย์แห่งประเทศไทยความว่า  เมื่อประมาณปี  พ.ศ. ๒๕๑๕  ท่านได้เริ่มเข้าไปศึกษาหาความรู้กับสำนักปู่ศรีอรุกขเทวาจักกระพรหมมุนี  ตั้งอยู่ถนนเทพารักษ์  เขตสำโรง(สำนักดอกชุมเห็ด)  ปัจจุบันติดกับทางเข้าหมู่บ้านทิพย์วัล  โดยหลวงปู่ศรีจะเข้าประทับที่ร่างทรงชื่อพ่อพยุง  สุขคำ  เรื่องเดิมมีอยู่ว่า   เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  ๒๔๙๓  มีอดีตพระเกจิชื่อหลวงพ่อแย้ม  วัดด่านสำโรง   ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์สมัยรัชกาลที่  ๕  เข้าประทับร่างทรงชื่อพ่อพยุง  สุขคำ  ซึ่งขณะนั้นบวชเป็นพระ  การเข้าประทับร่างทรงครั้งนั้นหลวงพ่อแย้มท่านเรียกบุคคลที่อายุประมาณ  ๖๐- ๗๐ ปี  ว่าอ้าย  อี  มึง  กู  และสามารถบอกให้ญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ไปหยิบข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยรู้ตำแหน่งที่เก็บวางไว้อย่างถูกต้องแม่นยำ  เช่นวางไว้ตามเพดาน  หรือตามศาลา  ซึ่งเป็นจุดที่หลวงพ่อแย้มท่านเคยเก็บของเครื่องใช้ไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่  สร้างความประหลาดใจให้ผู้พบเห็นเพราะว่าพ่อพยุง สุขคำ  ท่านไม่เคยรับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อน   การประทับร่างทรงครั้งนั้นหลวงพ่อแย้มได้เมตตาช่วยขจัดปัดเป่าเรื่องทุกข์ร้อนให้ชาวบ้านด้วย  เช่น  รักษาโรคต่างๆด้วยพลังจิต  แนะนำเรื่องการทำมาหากินให้ประสบความสำเร็จ  ผู้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจในปัญหาชีวิตท่านก็แนะนำหลักธรรมเป็นสติในการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยดี   จากเหตุการณ์ครั้งนี้เองทำให้เกิดสำนักรักษาโรคและสักอักขละเลขยันต์ขึ้น  เป็นที่พึงของชาวบ้านอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ต่อมาหลวงพ่อแย้มท่านได้ประทับร่างทรงแล้วได้ปรารภว่าท่านจะหยุดการประทับทรงแต่จะมีปู่มั่น  ปู่ศรี  ปู่จันทรา  มาประทับร่างทรงต่อจากท่าน 

 

พระอธิการประสาน  สารทโร  เมตตาเล่าประวัติวัดช่องกลิ้งช่องกรดให้นายอารามบอย 

               วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด  ตั้งอยู่บ้านหน้าเขา  ตำบลหนองนกแก้ว  อำเภอเลาขวัญ   

จังหวัดกาญจนบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัด  มีเนื้อที่  ๑๙๕  ไร่  ๗๐  ตารางวา

มีอาณาเขต 

ทิศเหนือ         จด      ภูเขา 

ทิศใต้            จด      ถนนสายหนองรี – บ่อยาง 

ทิศตะวันออก   จด      ทางสาธารณะ 

ทิศตะวันตก    จด      เขตอำเภอบ่อพลอย 

มีที่ธรณีสงฆ์    จำนวน  ๑   แปลง   มีเนื้อที่   ๒๐  ไร่ 

                   อาคารเสนาสนะและถาวรวัตถุมีดังนี้ 

               ศาลาการเปรียญ   กว้าง  ๒๐   เมตร   ยาว  ๒๘  เมตร   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๐

หอสวดมนต์    กว้าง  ๙  เมตร   ยาว  ๑๕   เมตร   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๕

     กุฏิสงฆ์                                                                             กุฏิอดีตเจ้าอาวาส

หลวงพ่อรวย  เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์  ขอพรจากท่านอาจรวยได้ในพริบตา

บันไดขึ้นถ้ำฤาษีและศาลาชมวิวบนยอดเขา 

ศาลาปฏิบัติธรรม

 

 

ศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ที่ก่อสร้างได้สวยงามตามแบบอย่างศิลปกรรมไทยประยุกต์

ภายในศาลาโปร่งระบายความร้อนได้ดีมาก  สะอาดตา            พระพุทธรูปประธานศาลาปฏิบัติธรรม

  โรงครัวและโรงอาหารที่กำลังก่อสร้าง  หากท่านจะร่วมทุนทรัพย์ในการก่อสร้างติดต่อได้ที่เจ้าอาวาส

             หอระฆังดูเด่นสง่าด้วยรูปทรงที่ลงตัว                             ต้นพญางิ้วดำเก่าแก่คู่วัด

ศาลาแม่นางพญางิ้วดำเป็นที่ศรัทธาและที่พึ่งของชาวบ้าน    รูปปั้นแม่นางพญางิ้วดำผู้มีเมตตาด้านโชคลาภ

      ห้องอบสมุนไพร อบแล้วสุขภาพดีขจัดของเสียออกจากร่างกาย  ทำให้สดชื่น  ปราศจากโรคภัยต่างๆ

บริเวณพื้นที่สร้างอุโบสถ  ขณะนี้ได้วางศิลาฤกษ์พร้อมลงมือก่อสร้าง  เชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้   เพื่อเป็นมหากุศลให้กับชีวิตของท่าน 

อะไรเอ๋ย

เฉลย  “ห้องสุขา  แสนสวย   สะอาด  สะดวก  สบาย”

ขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้บริการห้องสุขาของวัดเขาช่องกลิ้งช่องกรดแล้วต้องชมว่าเยี่ยมจริงๆ

เมรุ

         วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด   ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๓   ต่อมาพระดี  เจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านได้ชักชวนชาวบ้านร่วมกันพัฒนาวัดให้มีความเจริญขึ้นเป็นลำดับ  มีการสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาสเท่าที่มีการบันทึกไว้มี  ดังนี้ 

          ๑.พระดี   ไม่ทราบฉายา                 ปกครองวัดระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๑๕   -   พ.ศ.  ๒๕๑๙

          ๒.พระประเทือง  ไม่ทราบฉายา        ปกครองวัดระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๑๙   -   พ.ศ.  ๒๕๓๐

          ๓.พระชื้น  ไม่ทราบฉายา                ปกครองวัดระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕   -   พ.ศ.  ๒๕๔๒

          ๔.พระอธิการประสาน  สารทโร  ไม่ทราบฉายา  ปกครองวัดระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕   ถึงปัจจุบัน

 

พระอธิการประสาน  สารทโร  เจ้าอาวาสวัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด

        พระอธิการประสาน   สารทโร   เป็นบุตรคนที่      ของคุณพ่อ         คุณแม่     มีพี่น้องร่วมบิดามารดา  จำนวน     คน   พื้นเพของท่านเป็นชาวนครปฐม   เกิดเมื่อวันที่  ๑๖   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๑ในวัยเด็กท่านเป็นเด็กที่แข็งแรง  บึกบึง  ผิวดำคล้ำ  ฉลาดร่าเริง  มีไหวพริบปฏิพาน  มีความจำเป็นเลิศขยันหมั่นศึกษาเล่าเรียน  เป็นที่รักของบิดามารดา   บิดามารดาของท่านเป็นพุทธศาสนิกชนชาวพุทธที่เคร่งครัดในหลักธรรม  ทำบุญอยู่เป็นนิตย์  ทำให้เด็กชายประสานได้รับโอกาสไปร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมกับบิดามารดาเป็นประจำ  เป็นเหตุให้ท่านได้รับความซึมซับหลักธรรมตั้งแต่อายุยังน้อย  ท่านจึงมีนิสัยรักการทำบุญ  สวดมนต์ปฏิบัติธรรม  มีความกตัญญู   อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านสนใจในพระศาสนาก็เพราะว่าท่านเป็นหลานของพระอธิการเกษม (หลวงปู่อั๊บ  เขมจาโร) วัดท้องไทร   เมื่อท่านมีอายุครบบวชบิดามารดาของท่านได้จัดการอุปสมบทให้ที่วัดใหม่บำรุงธรรม  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  โดยมีพระครูอภัยธรรมบาลเป็นพระอุปัชฌาย์     เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๓  พระอุปัชฌาย์ได้แนะนำวิชากรรมฐานเบื้องต้นกับ

       ท่านนำไปปฏิบัติ  หลังจากนั้นท่านได้ย้ายมาจำพรรษาวัดหนองไก่เหลือง  เป็นเวลา  ๓  พรรษา  ช่วงนี้หลวงพ่อสมยา  เจ้าอาวาสวัดหนองไก่เหลืองได้มีความเมตตาต่อพระประสาน จึงได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับพระธรรมวินัย   การนั่งวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มเติมเต็ม   ระหว่างนี้พระประสานได้หมั่นเดินทางไปเรียนวิชาอาคมต่างๆเพิ่มเติมจากพระอธิการเกษม  (หลวงปู่อั๊บ  เขมจาโร) วัดท้องไทร   จึงได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาด้ายไสยเวชย์ทุกแขนงจากหลวงปู่อั๊บ  เขมจาโร วัดท้องไทร จนมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ไว้วางใจของท่านหลวงปู่อั๊บ  มีความเมตตาต่อพระหลานชายอย่างมากนอกจากได้มอบวิชาอาคมให้แล้วยังเมตตามอบวัตถุมงคล  เช่น  เหรียญ  ตะกรุดนางพิมพ์  และเบี้ยแก้  ไว้จำนวนหนึ่ง   ต่อมามีญาติโยมบ้านหนองนกแก้วที่เห็นวัตรปฏิบัติดีและศรัทธาพระประสาน  จึงได้นิมนต์ให้มาที่วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด   ขณะพระประสานมาที่วัดเขาช่องกลิ้งช่อง  มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับจิตของท่านว่าเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้มีความผูกพันธ์กับท่านในอดีตชาติ  ยิ่งเมื่อท่านพบต้นไม้งิ้วดำและเข้าไปสวดมนต์ที่ถ้ำฤาษี  พระประสานตัดสินใจทันทีว่าเหตุการณ์ที่ดลจิตใจของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องคิดไปเอง  จึงได้เข้ากราบนมัสการพระอธิการสุรินทร์  เจ้าอาวาสวัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด  เพื่อขอย้ายสังกัดมาอยู่ที่วัดแห่งนี้  พระอธิการสุรินทร์ก็อนุญาต  เมื่อพระประสารมาอยู่จำพรรษาที่วัดก็ได้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาช่องกลิ้งช่องกรดพัฒนาวัดเรื่อยมา จนกระทั่งพระอธิการสุรินทร์   ได้มรณภาพ  พระประสาน สาทโร  รักษาการเจ้าอาวาส ได้พัฒนาวัดและสร้างศรัทธาเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งใกล้และไกล   ทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งให้พระประสาน  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  เมื่อท่านได้รับความไว้วางใจจากคณะปกครองสงฆ์  จึงเริ่มพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับ   และท่านได้เริ่มนำวิชาแพทย์แผนโบราณโดยเน้นสรรพคุณทางยาสมุนไพรรักษาชาวบ้าน   ท่านได้ร่ำเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณจากพ่อใหญ่บุญมี  ซึ่งเก่งเชี่ยวชาญในสายวิชาเขมรและท่านได้ฝากตนเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น  ทัตโต  วัดโนนเจริญ  อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี   สมุนไพรส่วนใหญ่ได้มาจากเขากลิ้งช่องกรดนั่นเอง   ท่านได้ดำเนินการสร้างห้องอบสมุนไพรให้ชาวบ้านใช้อบร่างกายโดยมิได้เรียกร้องค่าใช้จ่าย  ถ้าหากมีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคทุนทรัพย์ก็ให้หยอดทุนทรัพย์ได้ที่ตู้รับบริจาคหน้าห้องอบสมุนไพร

พระอธิการเกษม  (หลวงปู่อั๊บ  เขมจาโร)  วัดท้องไทร  ยอดเกจิอาจารย์ด้านเมตตามหานิยม

    ท่านได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออั๊บ  เขมจาโร  ยอดเกจิอาจารย์แห่งวัดท้องไทร  มอบวัตถุมงคลมาให้บูชาที่วัดเพื่อเป็นทุนในการสร้างอุโบสถ   นอกจากนี้ท่านได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นสร้างโบสถ์  โดยได้นิมนต์พระเกจิเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกภายในถ้ำฤาษี  เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖  ดังนี้

๑.หลวงปู่สรวง  วรสุทโธ    นั่งปรก   ทิศอุดร

          ๒.หลวงพ่อแถม  สีลสังวโร   วัดช้างแทงกระจาด  เพชรบุรี  นั่งปรก   ทิศทักษิณ

          ๓.หลวงปู่คำบุ   คุตตจิตโต    นั่งปรก  ทิศบูรพา

          ๔.พระอธิการประสาน  สาทโร   นั่งปรก   ทิศปัจจิม

          ๕.หลวงไก่  จารุวณฺโณ    นั่งปรก   ทิศหรดี

วัตถุมงคลที่ทางวัดเขาช่องกลิ้งช่องกรดจัดสร้างมีให้บูชาได้ที่วัด   ดังนี้