วัดท่าตะคร้อ พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   

 

 

       

วัดท่าตะคร้อ

                                  วัดท่าตะคร้อ  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตะคร้อ   หมู่ที่  ๑  ตำบลท่าตะคร้อ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรีสังกัด

คณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๓๒  ไร่  ๒  งาน        อาณาเขตของวัดมีดังนี้

                      ทิศเหนือ               จดแม่น้ำแม่กลอง                                ทิศใต้                     จดที่ดินเอกชน

                       ทิศตะวันออก       จดคลองสาธารณะ                             ทิศตะวันตก         จดที่ดินเอกชน

สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองหน้าวัด

วัดท่าตะคร้อ   มีที่ดินที่เป็นธรณีสงฆ์จำนวน   ๑  แปลง   เนื้อที่  ๒๐  ไร่  ๓  งาน  ๖๐  ตารางวาปรากฏหลักฐานเป็น  น.ส.  ๓  ก   เลขที่  ก. ๑๙๐๑๐๕   

ต้นตะคร้อ

อาคารเสนาสนะ  มีดังนี้

หลวงพ่อทองศุข  นนฺทวโร  เป็นประธานพุทธาภิเษกที่โบสถ์วัดท่าตะคร้อ

อุโบสถ  กว้าง   ๒๐  เมตร   ยาว  ๔๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๐    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

พระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำอุโบสถ์วัดท่าตะคร้อ

ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๘   เมตร  ยาว ๓๓  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.   ๒๕๑๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

           หอสวดมนต์   กว้าง  ๗   เมตร  ยาว ๒ๆ  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.   ๒๕๓๙  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกุฏิสงฆ์    จำนวน   ๗  หลัง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด   เปิดสอน  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๖

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ

วัดท่าตะคร้อ   ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๑๕   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   เมื่อ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๔๙๐    เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง   ๒๐  เมตร    ยาว   ๔๐  เมตร  

เจ้าอาวาสวัดท่าตะคร้อ  มีดังนี้

รูปที่  ๑  พระปุ๊ก                                   ระหว่าง   พ.ศ.  ๒๔๑๕    ถึง   พ.ศ.   ๒๔๒

รูปที่  ๒  พระผิว                                  ระหว่าง   พ.ศ.  ๒๔๒๕    ถึง   พ.ศ.   ๒๔๓๔

รูปที่  ๓  พระปาน                                ระหว่าง   พ.ศ.  ๒๔๓๔    ถึง   พ.ศ.   ๒๔๗๔

รูปที่  ๕  พระอธิการคง                      ระหว่าง   พ.ศ.  ๒๔๗๙    ถึง   พ.ศ.   ๒๔๘๓

รูปที่  ๖  พระอาจารย์พาน                  ระหว่าง   พ.ศ.  ๒๔๘๓    ถึง   พ.ศ.   ๒๔๘

รูปที่  ๗  พระอธิการทิ้ง  ธมฺมโชติ    ระหว่าง   พ.ศ.  ๒๔๘๗   ถึง   พ.ศ.   ๒๔๙๐

รูปที่  ๘  พระครูประดิษฐ์นวกิจ  (หลวงปู่ทองศุข  นนฺทวโร)   ระหว่าง   พ.ศ.  ๒๔๙๑   ถึงปัจจุบัน

หลวงปู่ทองศุข  ในการพิธีหล่อพระที่วัดอุดมมงคล

                           ชีวประวัติของหลวงปู่ทองศุข  นนฺทวโร   ไม่ค่อยเป็นที่เปิดเผยมากนักเพราะว่าหลวงปู่  ท่านเป็นพระที่มีวัตรปฏิบัติเรียบร้อยเคร่งครัดในระเบียบวินัย   ไม่ชอบพูดคุยในเรื่องที่ไม่ข้องเกี่ยวกับธรรมะ  มีนิสัยรักสัณโดด ท่านจึงไม่พูดถึงประวัติของท่านให้ใครทราบ   แต่ได้มีลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดบางท่านพยามซักถามถึงประวัติของท่าน   หลวงปู่ทองสุกก็เล่าแบบถามคำตอบคำจึงได้เรื่องราวไม่มากนัก   ถึงแม้ว่าพยามเรียนถามท่านอยู่หลายเดือน   นายอารามบอยได้รับทราบประวัติของท่านจากลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ปรนนิบัติหลวงปู่กลุ่มหนึ่งถึงจะมีข้อมูลไม่มากนัก  แต่นายอารามบอยรู้สึกดีใจที่ได้รับข้อมูล  เพราะเมื่อปลายปีที่แล้วนายอารามบอยเคยคิดที่จะเขียนประวัติของหลวงปู่ทองสุก  จึงได้เดินทางมาที่วัดเพื่อหาข้อมูลและบันทึกภาพ  แต่วันนั้นหลวงปู่ทองสุกได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์หล่อพระปูนองค์ใหญ่   จึงไม่มีโอกาสนมัสการถามประวัติของท่าน    นายอารามบอยถือโอกาสนี้นำประวัติหลวงปู่มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณความดีของท่าน

หลวงปู่ทองศุข   กำลังปลุกเสกวัตถุมงคลภายในอุโบสถ์วัดท่าตะคร้อ 

                    หลวงปู่ทองศุข   เป็นบุตรของคุณพ่อพันธ์  หลวงเทพ  เป็นชาวจังหวัดศรีษะเกษ  กับคุณแม่กลม  หลวงเทพ  เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี    โยมบิดา  มารดา  ของหลวงปู่ทองศุขได้มาประกอบอาชีพทางการเกษตรที่จังหวัดกาญจนบุรี    และได้สร้างฐานะทางครอบครัวอย่างมั่งคง   หลวงปู่ทองศุขมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม   ๘   คน    ปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่   คือ   หลวงปู่ทองศุข   นายพล   หลวงเทพ   นางแหวน   หลวงเทพ     ในวัยเด็กหลวงปู่เป็นเด็กที่มีนิสัยรักสันโดษ  พูดน้อย  สุขุม   มีสุขภาพแข็งแรงทำให้หลวงปู่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว   จึงเป็นที่รักใคร่ของน้องๆ  ต้องช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทางการเกษตร   จึงทำให้ท่านได้เล่าเรียนจบแค่ประถมศึกษาปีที่  ๒   ที่โรงเรียนอุโลกสี่หมื่น   ชีวิตในวัยหนุ่มของท่านอยู่กับท้องไร่ท้องนาเสียเป็นส่วนใหญ่    เมื่อท่านมีอายุครบบวชตามประเพณีนิยมของชาวพุทธในชนบท   บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่จึงได้นำท่านไปวัดแสนตอเพื่อนมัสการพระครูวรวัตตวิบูลย์  (หลวงพ่อเฉื่อย  เศรษฐีธร))ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ให้บุตรชาย  ท่านอุปสมบท  เมื่ออายุ  ๒๒  ปี  ณ วัดพระแท่นดงรัง   พระอาจารย์เร่งและพระอาจารย์รัตร  วัดพระแท่นดงรังเป็นพระคู่สวด

หลวงพ่อเฉื่อย  เศรษฐีธณ   อุปัชฌาย์ของหลวงพ่อทองศุข

วัตถุมงคลที่หลวงพ่อทองศุข  ได้ปลุกเสกมอบให้ลูกศิษย์ไว้เป็นมงคลชีวิตในโอกาสต่างๆ  ดังนี้

เหรียญ  รุ่น ๑  เนื้อทองแดงรมดำ  หลังยันต์เอกลักษณ์ของหลวงปู่ทองศุข 

 

เหรียญหลวงปู่ทองศุข  รุ่น ๑  กำลังเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์เพราะมากด้วยประสบการณ์

เหรียญหลวงปู่ทองศุข  หลังพระนาคปรก  สร้างปี  พ.ศ.  2528

เหรียญรุ่นเจริญสุข  ที่ระลึกสร้างโบสถ์จตุรมุข

เหรียญรุ่นเจริญพร 

ผ้ายันต์ชายธง