วัดเย็นสนิทธรรมาราม 2 พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   

      

                                 กุฏิเจ้าอาวาส  สงบ  ร่ม  เย็น

      

                                                                        กุฏิสงฆ์

                                               

                                       บรรยากาศร่มรื่นบริเว 

                   

                                                      เมรุ

        

                        ศาลาบำเพ็ญกุศล    สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

                 

                               อาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์  เปิดทำการ  พ.ศ.  ๒๕๓๘

        

                             สถานที่กำลังก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระหยก

         

                          พระหินหยก  ปางนาคปรก   ที่จะนำมาประดิษฐาน    ศาลาหลังใหม่

                   วัดเย็นสนิทธรรมาราม  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๐  เป็นวัดที่อยู่ห่างจากชาวบ้านพอสมควร    ชาวบ้านบริเวณวัดมีอาชีพทางการเกษตร   และเลี้ยงสัตว์   ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก  ทำให้การพัฒนาวัดเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป   จนกระทั่งหลวงพ่อสนองชาติ  ฐิตฺจิตฺโต  มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดให้เจริญรุดหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน   วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๕  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๔๐  เมตร  ยาว ๘๐  เมตรวัดได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต  เมื่อ  พ.ศ.   ๒๕๓๗