วัดเย็นสนิทธรรมาราม 5 พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   

                     

                                                        เหรียญ  รุ่นสาม   เนื้อทองแดงรมดำ

 

                  

                                              เหรียญ  รุ่น  สี่   เนื้อทองแดง   สร้าง  พ.ศ.   ๒๕๔๘

 

                   

เหรียญ  รุ่น  ห้า   เนื้อทองแดงรมดำ  (เหรียญฉลุ)

                    

                                                                           ล็อคเก็ต    รุ่นแรก

                     

                                                                 ล็อคเก็ต  รุ่น  ฉลองอายุ  ๖๔  ปี

                  

                                                                                ล็อคเก็ต

                    

เหรียญหลวงพ่อทวด  รุ่นทอง    พลโท  อุดมเดช  สีตบุตร  สร้าง  หลวงพ่อปลุกเสกเดี่ยวให้เหรียญหลวงพ่อทวด  เหรียญนี้หลวงพ่อสนองชาติมอบให้นายอารามบอยด้วยความเมตตา

             

                                       หลวงพ่อทวด  เนื้อผงพุทธคุณ   สร้าง  พ.ศ.   ๒๕๓๖

         

                                    หลวงพ่อทวด  เนื้อผงพุทธคุณ   สร้าง  พ.ศ.   ๒๕๓๖

       

                               วัตถุมงคลพิมพ์ต่างๆ  ที่หลวงพ่อสนองชาติสร้าง

        

                                                    พระพิมพ์สมเด็จ  หลังรูปเหมือน

       

                                      รูปหล่อพิมพ์พระประธาน 

                   

                                            พิมพ์พระพุทธ  เนื้อ  ตะกั่ว

       

                       แหวนพุทธคุณหัวเมฆพัด                                   พระท่ากระดาน  พิมพ์เล็ก                

 

 

            

                    

               หัวแหวนงาฝัง    พ่อรักษา  เนื้อเงิน  ของหลวงพ่อสนองชาติ   สร้างน้อยมาก

              

                                                      พระผงผสมว่าน  พิมพ์เจ้าสัว

                

              

                                                     พระผงพิมพ์เศียรโล้น   รุ่น 

 

  นายอารามบอยขอเชิญท่านร่วมทำบุญมหากุศลสร้างวิหาร  เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหินหยก  ปางนาคปรก  ที่วัดเย็นสนิทธรรมาราม   หลวงพ่อสนองชาติท่านมีวัตถุมงคลมอบให้กับผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน   วันนี้นายอารามบอยขอกล่าวคำว่าสวัสดี  มีเงินใช้ทุกคน  รวบรวมโดย  นายสมชาย  แสงชัยศรียากุล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ                       สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี      วันที่     มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔
   เที่ยว
   วัดเย็นสนิทธรรมาราม   บ้านจันอุย   ตำบลลาดหญ้า
   อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
   กับนายอารามบอย