เที่ยววัดดงสัก1-5 พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   

วัดดงสัก

 

นายอารามบอยมีโอกาสเดินทางไปวัดดงสักเพื่อนเตรียมสถานที่จัดงานสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ รอบ ๘๔ พรรษา โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดให้จัดสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ รอบ ๘๔ พรรษาพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ นายอารามบอยได้ถือโอกาสนี้เตรียมความพร้อมในการหาข้อมูลของวัดดงสัก เพราะว่าตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะเสนอประวัติวัดดงสักให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าวัดดงสักแห่งนี้มีประวัติที่น่าสนใจหลายยุคสมัย เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของชาติ มีสิ่งที่น่าสนใจใฝ่รู้ให้ศึกษาจำนวนมากที่ชาวกาญจนบุรีสมควรรับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ เชิญชมสถานที่และของสำคัญต่างๆของวัดดงสัก

ตามนายอารามบอยมาได้เลยครับ

 

 

วัดดงสัก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ บ้านดงสัก หมู่ที่ ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๖ ไร่ งาน ๗๗ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ งาน ๗๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๘๘๗ และ ๒๕๔๘๘

 

                                                             อาคารเสนาสนะ

                              

 

อุโบสถ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับลวดลายปูนปั้นชักลายไทยเป็นรูปครุฑและสัตว์ต่างๆ

 

                   

   รอบโบสถ์มีศาลารายล้อมเป็นกำแพงแก้ว มีหลักธรรมต่างๆประดับไว้โดยรอบ

 

                                

                          หน้าอุโบสถมีใบเสมาหินทรายโบราณ

 

                  

พระพุทธธรรมจักรประทานจำลอง ขนาดหน้าตัก ๒๙ นิ้ว หล่อด้วยเงินบริสุทธิ์ น้ำหนัก ๒๐๐ กิโลกรัมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเททองหล่อ ณ วัดดงสัก เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๘
                
                          พระพุทธธรรมจักรประทานจำลองประดิษฐานรอบศาลาราย
                 
                                      ศิลปกรรมไทยลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม